Gwybodaeth Ddefnyddiol

Dyma ychydig o wybodaeth ddefnyddiol os byddwch yn aros gyda ni yn Llety'r Llan.

Cyrraedd Llanwrtyd:

Mewn car: ar yr A483 rhwng Llanfair-ym-Muallt a Llanymddyfri.

Ar y rheilffordd: Rheilffordd Calon Cymru.

Siopa

Mae ddetholiad da o amwynderau yn nhref fach leol Llanwrtyd, dim ond milltir o Gwedd y Glyn a Ffermdy Dinas:

  • LWAS: Gorsaf betrol; garej; Swyddfa bost; papurau newydd dyddiol a chylchgronau; bwyd; Cig, ffrwythau a llysiau ffres
  • Premier Store: Bwyd a Becws
  • Fferyllfa Cooks: nwyddau ymolchi, teganau, anrhegion
  • Twll yn y Wal (Cashpoint) – wedi’i leoli ar y sgwâr

Os oes angen mwy o ddewis nwyddau arnoch ceir Co-op, Spar a Tuffins yn Llanfair-ym-Muallt (13 milltir) a Co-op a Nisa yn Llanymddyfri (11 milltir). Ceir hyd i Tesco ac Aldi mawr yn Llandrindod (20 milltir).

Mae Tesco ac Asda yn darparu gwasanaeth danfon i’r cartref yn yr ardal. Rydym yn hapus i dderbyn eich nwyddau cyn i chi gyrraedd – trwy drefniant. Cod post ar gyfer danfon i’r cartref yw: LD4 4AD.

Crefftau/Anrhegion

Gellir prynu anrhegion a theganau gan y fferyllydd lleol yn Llanwrtyd.

Mae gan Llanfair-ym-Muallt a Llanymddyfri hefyd lawer o siopau bach lle gellir prynu anrhegion.

Bwyta ac yfed

Bwytai a thafarndai

Caffis a siopau coffi

  • The Drovers Rest, Llanwrtyd Wells
  • Caffi Sosban, Llanwrtyd Wells
  • Cosy Corner, Builth Wells
  • The Strand, Builth Wells
  • Cwtch, Builth Wells

Adloniant

Canolfan Gelfyddydau’r Wyeside (Sinema, Oriel a Theatr), Llanfair-ym-Muallt

Theatr Brycheiniog (Canolfan y Celfyddydau a Theatr), Aberhonddu

Mannau addoli

Cynhelir gwasanaethau rheolaidd mewn eglwysi a chapeli lleol o wahanol enwadau ac estynnir croeso cynnes i bawb.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar gais.