Latest News

Ymweliad Mari a Trystan!

Ymweliad Mari a Trystan!

Braf oedd croesawu y seren deledu Mari Grug a'r tenor enwog, Trystan Llyr Griffiths, i Lanwrtyd yn ddiweddar. Er gwaetha'r tywydd gwlyb, roedd eu teuluoedd wedi mwynhau eu harhosiad ac roedden nhw i gyd yn ganmoliaethus iawn am 'Gwedd y Glyn' a 'Dinas'.

read more
Ymweliad Cyflwynydd Teledu Cymraeg

Ymweliad Cyflwynydd Teledu Cymraeg

Un o'r ymwelwyr cyntaf i ffermdy Dinas ar ei newydd wedd oedd Mari Grug, cyflwynydd teledu adnabyddus Cymraeg. Roedd Mari, wyneb cyfarwydd ar y sianel deledu Gymraeg S4C, yn chwilio am eiddo canolog o ansawdd uchel i drefnu cyfarfod teuluol ac roedd Ffermdy Dinas yn...

read more